muusi englanniksi   mash

Esimerkkilauseet

: rfquotek|Beaumont and Fletcher

: to mash on a bicycle pedal

*: He took the kettle off the fire and mashed the tea.

suositut haut
peittää manteli loukuttaa kyllästymiseen saakka italia vaakunakilpi